Warunki uczestnictwa

  1. Aby wziąć udział w akcji, należy utworzyć bezpłatne konto użytkownika na tej stronie. Obowiązuje nasza polityka prywatności.
  2. Okres uczestnictwa trwa od 1 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r., w którym to czasie każdy uczestnik może określić swój indywidualny okres uczestnictwa.
  3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna.
  4. Zajęcia sportowe wykonywane przez uczestnika i zarejestrowane na naszej stronie internetowej są prywatne i odbywają się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika.
  5. Uczestnik zobowiązuje się do wpisywania na naszej stronie internetowej tylko faktycznie przejechanych kilometrów. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wątpliwych zgłoszeń lub zażądania dowodu wykonania.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestników, którzy tworzą podejrzane wpisy lub wykorzystują naszą stronę w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób.
  7. Przekazane darowizny zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz Mary’s Meals Polska po potrąceniu wszelkich opłat transakcyjnych pobieranych przez dostawców usług płatniczych. Nie ma prawa do zwrotu pieniędzy, nawet jeśli uczestnik został wykluczony z udziału.