Mary’s Meals – proste rozwiązanie problemu głodu na świecie

Girl getting served with a mug of porridge

Szkoła + Jedzenie = Nadzieja

Mary’s Meals to organizacja charytatywna, która prowadzi programy dożywiania dzieci w szkołach w najbiedniejszych społecznościach świata, gdzie bieda i głód uniemożliwiają dzieciom zdobycie wykształcenia. Zamiast chodzić do szkoły, pracują na polach, żebrzą na rogach ulic lub przekopują się przez śmieci, aby przeżyć. Codzienny posiłek w szkole jest dla tych dzieci motorem do uczęszczania na zajęcia. Edukacja może utorować drogę do lepszej przyszłości.

Mary’s Meals zostało założone w 2002 roku przez szkota Magnusa MacFarlane-Barrowa i obecnie żywi 2 058 099 dzieci w 20 krajach na pięciu kontynentach.
Roczny średni koszt wyżywienia dziecka wynosi zaledwie 77 złotych.
Utrzymujemy nasze koszty bieżące na jak najniższym poziomie, aby co najmniej 93% darowizn trafiło bezpośrednio na naszą działalność charytatywną.

3 Malawian volunteers cooking porridge

Nic nie działa bez wolontariuszy

Nasza praca opiera się na wielkim zaangażowaniu wolontariuszy - tu i w miejscach naszej działalności. W krajach uczestniczących w projekcie, wolontariusze zajmują się organizacją, gotowaniem i wydawaniem posiłków. W samym Malawi, kraju, w którym realizujemy nasz największy projekt i gdzie docieramy do ponad 30% dzieci ze szkół podstawowych, jest ponad 80 000 wolontariuszy, głównie matek i ojców dzieci.

Tylko 77 złotych wystarcza na wyżywienie jednego dziecka przez cały rok szkolny.

Wierzymy, że dzieci, które dziś otrzymują posiłki Mary’s Meals, będą rosły zdrowe i wykształcone, a pewnego dnia pomogą swoim społecznościom i wioskom przezwyciężyć ubóstwo, tak że nie będą już potrzebowały pomocy. Pokolenie tych dzieci nazywamy "Pokoleniem Nadziei".

Ruszmy się dla Posiłków, bo 59 milionów dzieci wciąż czeka na Mary’s Meals!

Zarejestruj się teraz

Prosty pomysł, który działa!

Posiłki szkolne mają wpływ na życie dzieci

  • Mniejszy głód
  • Lepsze zdrowie, więcej energii, szczęśliwsze dzieci
  • Wzrost liczby zapisów do szkół
  • Lepsze usługi
  • Regularne uczęszczanie do szkoły, więcej wykwalifikowanych uczniów po ukończeniu szkoły
  • Oferta posiłku w szkole motywuje wszystkie dzieci do uczęszczania na zajęcia. 50% dzieci to dziewczynki.

Pomaganie ludziom, aby sami sobie pomagali - zrównoważony wpływ

  • Społeczności, w których Mary’s Meals pracuje, są właścicielami projektów i zarządzają nimi.
  • Społeczności biorą udział w projektach od samego początku i mogą w ten sposób przyczynić się do zmiany przyszłości swoich dzieci.
  • Edukacja jest coraz bardziej uznawana za ważną przez rodziców, którzy bardziej angażują się w działalność szkoły
  • Tam, gdzie to możliwe, składniki do potraw są kupowane regionalnie od małorolnych rolników, co ma pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę.

Najczęściej zadawane pytania

Naszą wizją jest, aby każde dziecko otrzymywało codziennie posiłek w szkole, a ci, którzy mają więcej niż potrzebują, dzielili się z tymi, którym brakuje nawet podstawowych środków do życia.
Ta wizja łączy ludzi na całym świecie. W wielu krajach w Europie, Australii i USA wolontariusze pomagają w rozpowszechnianiu informacji o Mary’s Meals i zbieraniu datków.

Etiopia, Benin, Ekwador, Haiti, Indie, Kenia, Liban, Liberia, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Niger, Rumunia, Zambia, Sudan Południowy, Syria, Tajlandia i Uganda.

Oficerowie szkolni zatrudnieni przez Mary’s Meals składają niezapowiedziane wizyty w szkołach dwa-trzy razy w tygodniu. Sprawdzają poziom zapasów, frekwencję uczniów oraz punktualność wolontariuszy, nauczycieli i dzieci. Żywność dostarczana jest bezpośrednio do szkół. Ilość jedzenia jest oparta na liczbie uczniów.
Koncepcja jest zaprojektowana tak, aby była bardzo łatwa do podjęcia działań. MM wycofuje się, gdy kraje (rządy) lub społeczności są w stanie przejąć program żywieniowy.

O zmieniającym życie wpływie żywienia szkolnego na dzieci czytamy: Mary’s Meals zbiera długoterminowe analizy w Malawi, Zambii i Liberii na temat wpływu żywienia szkolnego na życie dzieci w potrzebie i ich społeczności. Wyniki, zweryfikowane przez INTRAC, zewnętrzną organizację badawczą, oparte są na wywiadach z dziećmi, nauczycielami, rodzicami, opiekunami i wolontariuszami, przeprowadzanych na przestrzeni kilku lat. Porównują badania szkół, w których są posiłki Mary’s Meals ze szkołami, w których posiłki nie są jeszcze wydawane.

Ekologicznie zrównoważony system tam, gdzie to możliwe: energooszczędne piece, które wymagają jedynie niewielkiej ilości drewna opałowego, wytwarzają mniej dymu, a zatem emitują mniej dwutlenku węgla (np. w Malawi i Zambii). Aby uniknąć wylesiania okolicznych lasów, na terenie szkół sadzi się specjalne działki leśne i monitoruje zużycie drewna opałowego (np. w Malawi i Zambii). Na niektórych obszarach sadzi się szkolne ogrody (np. w Kenii).
Długoterminowo: Nowe kraje, obszary i szkoły objęte projektem są włączane do programu dopiero po ustaleniu, że zapewniono finansowanie dla wszystkich szkół, które dotychczas otrzymały wsparcie, a także dla tych, które mają być nim objęte w przyszłości. Kwota 77 złotych na dziecko i rok szkolny zawiera, oprócz samego jedzenia: Transport, wszystko co niezbędne do przygotowania, monitorowania, itp.

W krajach i regionach, w których Mary’s Meals prowadzi działalność, w przypadku nagłych katastrof (susza, powodzie, trzęsienia ziemi itp.) ogłaszane są dodatkowe, ukierunkowane apele o datki i opracowywane są specjalne rozwiązania.
Podczas pandemii wirusa Covid-19 szkoły były zamknięte we wszystkich krajach objętych projektem. Miejscowy personel bardzo szybko znalazł bezpieczne sposoby dalszego zaopatrywania dzieci w żywność.

Działalność organizacji Mary’s Meals opiera się na darowiznach. Dzięki naszemu samozobowiązaniu do utrzymywania wszystkich kosztów na jak najniższym poziomie, co najmniej 93% wszystkich darowizn trafia bezpośrednio do projektów.
Mary’s Meals Polska została założona w 2019 roku.
KRS: 0000782771, REGON: 383181097, NIP: 6783179230
Numer konta: 90 1600 1013 1820 0105 2000 0004