Frequently Asked Questions

Fragen zu Move for Meals

Jeder Teilnehmer misst die zurückgelegte Strecke in der Sportart seiner Wahl und trägt sie auf Move for Meals ein.
Sobald das festgelegte Ziel erreicht wurde, erhalten die zuvor eingeladenen Sponsoren eine Benachrichtigung, um zu spenden.

Ja! Erstelle für dein Unternehmen ein Team auf Move for Meals.

In Deutschland kann über SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal gespendet werden.

In Deutschland kann über SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal gespendet werden.

In Deutschland kann über SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal gespendet werden.

In Deutschland kann über SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal gespendet werden.

In Deutschland kann über SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal gespendet werden.

In Deutschland kann über SEPA Lastschrift, Kreditkarte oder PayPal gespendet werden.

Fragen zu Mary’s Meals

Naszą wizją jest, aby każde dziecko otrzymywało codziennie posiłek w szkole, a ci, którzy mają więcej niż potrzebują, dzielili się z tymi, którym brakuje nawet podstawowych środków do życia.
Ta wizja łączy ludzi na całym świecie. W wielu krajach w Europie, Australii i USA wolontariusze pomagają w rozpowszechnianiu informacji o Mary’s Meals i zbieraniu datków.

Etiopia, Benin, Ekwador, Haiti, Indie, Kenia, Liban, Liberia, Madagaskar, Malawi, Myanmar, Niger, Rumunia, Zambia, Sudan Południowy, Syria, Tajlandia i Uganda.

Oficerowie szkolni zatrudnieni przez Mary’s Meals składają niezapowiedziane wizyty w szkołach dwa-trzy razy w tygodniu. Sprawdzają poziom zapasów, frekwencję uczniów oraz punktualność wolontariuszy, nauczycieli i dzieci. Żywność dostarczana jest bezpośrednio do szkół. Ilość jedzenia jest oparta na liczbie uczniów.
Koncepcja jest zaprojektowana tak, aby była bardzo łatwa do podjęcia działań. MM wycofuje się, gdy kraje (rządy) lub społeczności są w stanie przejąć program żywieniowy.

O zmieniającym życie wpływie żywienia szkolnego na dzieci czytamy: Mary’s Meals zbiera długoterminowe analizy w Malawi, Zambii i Liberii na temat wpływu żywienia szkolnego na życie dzieci w potrzebie i ich społeczności. Wyniki, zweryfikowane przez INTRAC, zewnętrzną organizację badawczą, oparte są na wywiadach z dziećmi, nauczycielami, rodzicami, opiekunami i wolontariuszami, przeprowadzanych na przestrzeni kilku lat. Porównują badania szkół, w których są posiłki Mary’s Meals ze szkołami, w których posiłki nie są jeszcze wydawane.

Ekologicznie zrównoważony system tam, gdzie to możliwe: energooszczędne piece, które wymagają jedynie niewielkiej ilości drewna opałowego, wytwarzają mniej dymu, a zatem emitują mniej dwutlenku węgla (np. w Malawi i Zambii). Aby uniknąć wylesiania okolicznych lasów, na terenie szkół sadzi się specjalne działki leśne i monitoruje zużycie drewna opałowego (np. w Malawi i Zambii). Na niektórych obszarach sadzi się szkolne ogrody (np. w Kenii).
Długoterminowo: Nowe kraje, obszary i szkoły objęte projektem są włączane do programu dopiero po ustaleniu, że zapewniono finansowanie dla wszystkich szkół, które dotychczas otrzymały wsparcie, a także dla tych, które mają być nim objęte w przyszłości. Kwota 77 złotych na dziecko i rok szkolny zawiera, oprócz samego jedzenia: Transport, wszystko co niezbędne do przygotowania, monitorowania, itp.

W krajach i regionach, w których Mary’s Meals prowadzi działalność, w przypadku nagłych katastrof (susza, powodzie, trzęsienia ziemi itp.) ogłaszane są dodatkowe, ukierunkowane apele o datki i opracowywane są specjalne rozwiązania.
Podczas pandemii wirusa Covid-19 szkoły były zamknięte we wszystkich krajach objętych projektem. Miejscowy personel bardzo szybko znalazł bezpieczne sposoby dalszego zaopatrywania dzieci w żywność.

Działalność organizacji Mary’s Meals opiera się na darowiznach. Dzięki naszemu samozobowiązaniu do utrzymywania wszystkich kosztów na jak najniższym poziomie, co najmniej 93% wszystkich darowizn trafia bezpośrednio do projektów.
Mary’s Meals Polska została założona w 2019 roku.
KRS: 0000782771, REGON: 383181097, NIP: 6783179230
Numer konta: 90 1600 1013 1820 0105 2000 0004

Deine Frage nicht dabei?

Zum Kontaktformular